Дайджест. Ни тени сомнения: честно про сопровождение, рост цен и ЭДО